Welkom op de website van
CBS Melodie 

 Agenda


CBS Melodie is een moderne basisschool. Vanuit een hedendaagse christelijke visie geven wij concreet invulling aan waarden als respect, verdraagzaamheid, behulpzaamheid en openheid. Wij staan open voor alle gezindten.
CBS Melodie valt onder het bestuur van Lucas Onderwijs. 

Samen met leerlingen en ouders, streven wij naar het best denkbare onderwijs opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. Wij zijn samen verantwoordelijk voor de brede ontwikkeling van ieder kind in een veilige en uitdagende leeromgeving. Op CBS Melodie kunnen leerlingen op eigen niveau ontdekken, onderzoeken, samenwerken, reflecteren en zichzelf controleren.

In de school heeft Stichting Rijswijkse Kinderopvang DoReMi ook een peuterspeelschool en bieden zij de mogelijkheid tot buitensschoolse opvang.  
Leerlingen hebben bij ons op school de mogelijkheid om over te blijven.

CBS Melodie is een brede buurtschool waar ook naschoolse activiteiten plaatsvinden.  
De school staat in de meest kindvriendelijke wijk van Nederland:
www.omroepwest.nl/nieuws/3143569/Muziekbuurt-in-Rijswijk-is-kindvriendelijkste-buurt-van-Nederland
 
Heeft u interesse in onze school? Wij nodigen u graag uit voor een persoonlijke kennismaking en rondleiding.   


 
 

 

Maandag 4 juni 
Toetsweek 
 ______________________

Maandag 11 juni
Toetsweek
_______________________

Zondag 17 juni
Vaderdag
 _______________________

Donderdag 28 juni
Zwemsportdag groep 7 en 8
_______________________

Dinsdag 10 juli
Afscheidsavond groep 8

_______________________

Vrijdag 13 juli
Start zomervakantie
Alle leerlingen vrij!
_______________________

Zomdervakantie 
t/m 24 augustus 
 
 

  

Met vriendelijke groeten,                                                              
Sandra van der Meulen                                                                
Directeur CBS Melodie                                                                    
070-3944246
info@cbsmelodie.nl


De visie van CBS Melodie voor 2016-2020: