Ouderraad

Wie zijn wij?
De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van CBS Melodie.
De OR bestaat momenteel uit 5 leden, waarvan 4 ouders en 1 ondersteunend lid vanuit het team.
Anja Boonk                     moeder van Kimberly gr 5
Petra Barreveld              moeder van Roxy gr 4
Karima Achmed             moeder van Amin gr 4 en Amira gr 3
Wendy den Dulk            moeder van Yari gr 6 en Desmée gr 5

Vanuit het team ondersteunt Ingrid Louman de ouderraad.
Wat doen wij?
Wij houden ons onder andere bezig met het (mede-)organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende sportactiviteiten,
avond 4-daagse, sponsorloop, creatieve activiteiten, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering en het schoolreisje.

De OR heeft tevens een klankbordfunctie voor de leden van de MR en voor de ouders van de school. Wij mogen ook adviezen geven aan de MR.

De OR streeft ernaar om mininmaal driemaal per jaar een koffieochtend te organiseren met een opvoedkundig thema. Ideeën voor onderwerpen hiervoor zijn van harte welkom. U mag deze ook mailen naar or@cbsmelodie.nl.
   
Elke dinsdagochtend hebben wij een koffieochtend tussen 8.30 en 9.30 uur, u bent van harte welkom om ook een kopje koffie te komen drinken.
Heeft u ideeën of vragen over activiteiten, dan kunt u dit tijdens de koffieochtend met ons bespreken.

Ook dit schooljaar is de ouderraad op zoek naar enthousiaste hulpouders die willen helpen bij het ondersteunen van verschillende activiteiten voor de leerlingen.

Wij zijn te bereiken per e-mail: or@cbsmelodie.nl of spreek ons persoonlijk aan op het schoolplein. Op facebook zijn wij te volgen op ouderraad CBS Melodie.


Hulpouders