Peuterspeelzaal en BSO
Kindercentrum Muziekbuurt
 
Uitdaging is belangrijk voor de ontwikkeling en de zelfstandigheid van kinderen. Daar staan wij dan ook voor; uitdagende activiteiten binnen een veilige en geborgen omgeving. Maar het is ook belangrijk dat kinderen niet het idee krijgen dat ze van alles moeten. Het gaat bij de buitenschoolse opvang tenslotte om de vrije tijd van kinderen daarom is er naast ons activiteitenaanbod voldoende ruimte voor vrij spel.
 
H1 Voel RITME
Na een lange schooldag is het belangrijk dat kinderen na schooltijd niet het idee krijgen dat ze van alles moeten. Het gaat ten slotte om de vrije tijd van kinderen. Toch vinden wij het als team belangrijk dat er naast de ruimte en gelegenheid bieden om vrij te spelen er interessante en op de leeftijd en belevingswereld van het kind afgestemde activiteiten worden aangeboden. Om de kinderen en onszelf uit te dagen letten wij op 5 elementen: Individuele aandacht, Thema’s/structuur, Medewerking en Educatief werken.
 
H2 Ruimte
Voor ieder kind is er wat wils. Zo hebben we een meidenhoek, een mannenhoek, een chillhoek en een knutselhoek. We gebruiken de verschillende hoeken om een uitdagende omgeving te creëren. Onze open kasten nodigen uit om met het speelgoed te gaan spelen.
 
H2 individuele aandacht
Ieder kind is uniek. Door actief te luisteren vanuit de ik-boodschap te praten, komen we erachter wat een kind beweegt. Op deze manier kunnen we het kind het naar zijn zin maken zodat deze met veel plezier naar onze opvang komt. In onze communicatie maken we gebruik van de methodes van de psycholoog Thomas Gordon.
 
H2 Thema’s / structuur
We gebruiken een dagschema om de kinderen structuur en houvast te bieden. Zo weet uw kind wat er gaat gebeuren en wat er  verwacht wordt. De maandelijkse thema’s waar wij mee werken zijn terug te vinden in de knutselactiviteiten, spelletjes en kookworkshops.
 
H2 Medewerking
In samenwerking ontvouwt zich het succes. Met de verzorgingspartners van de kinderen willen wij de meest wenselijke omgeving voor de kinderen creëren. Want Samen staan we sterk.
 
H3 Peuterspeelzaal: de start van vriendschap
Kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen bij ons komen kleien, knutselen, zingen en nog veel meer. Op de peuterspeelzaal wordt veel tijd en aandacht besteed aan taalontwikkeling en sociale vaardigheden. Vaak ontstaan er hechte vriendschapsbanden die nog jaren voortduren.
 
Onze peuterspeelzaal is al jaren gevestigd in de school. Veel peuters kennen elkaar als ze naar deze school gaan. Ook is er natuurlijk een nauwe samenwerking met de school.