Groep 7

Welkom bij de Mandolines, groep 7

 

Wij zijn juf Ingrid en juf Angela en samen geven we les aan groep 7. Juf Ingrid werkt op woensdag en juf Angela werkt op maandag, dinsdag , donderdag en vrijdag.

 

Wij zijn met 24 leerlingen in de groep. We hebben een gezellige groep waar heel hard wordt gewerkt.

 

Groep 7 is in januari gestart met ‘Kom op voor jezelf’. Deze weerbaarheidstraining duurt 10 weken en wordt afgesloten met een examen. Deze lessen voor onze groep vinden plaats op maandagen in de grote gymzaal.

 

In groep 7 krijgen de leerlingen ook verkeerslessen. Op donderdag 10 januari hebben zij een les over de dode hoek gehad. Ze hebben in een vrachtwagen gezeten om beter te kunnen begrijpen wat een dode hoek is en wat een chauffeur in de vrachtwagen nu precies ziet. Zij leerden waar zij op moeten letten als zij naast een vrachtwagen staan. Dit was een leerzame les.

 

De muzieklessen van Trias zijn ook weer gestart. De leerlingen leren tijdens deze lessen een muziekinstrument bespelen.

 

Onze stagiaire, Anna, was op 22 januari voor het laatst. De leerlingen hebben een hele leuke tijd met haar gehad en zullen haar ook missen.

Regelmatig komt de jeugdagent onze school bezoeken, telkens bezoekt deze agent een andere groep. Hij maakt dan kennis met de leerlingen en vertelt hen over zijn taak.

In januari bezocht de agent onze groep.