Groep 8

Welkom bij de Castagnetten, groep 8

Wij zijn juf Sandra en juf Silvia en samen geven wij les aan groep 8 dit jaar. Op maandag, dinsdag en vrijdag is juf Silvia er en op woensdag en donderdag werkt juf Sandra Kuster. 

Groep 8 is een gezellige, kleine groep van maar 11 leerlingen! Dat houdt wel in dat we heel hard kunnen werken, want dat kunnen onze leerlingen in groep 8.

Het is het laatste jaar van de basisschool.
We doen naast het harde werken ook veel leuke dingen. We krijgen bijvoorbeeld gastlessen van de NS (Nederlandse Spoorwegen), bureau Halt, etc. We gaan ook op scholenbezoek en krijgen heel veel informatie van VO scholen.

In groep 8 gebeuren ook veel spannende dingen. In november maken de leerlingen de NIO, dat is een intelligentietoets. In december krijgen zij een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Dan kunnen zij in januari en februari op zoek naar een nieuwe school. Met een definitief advies kunnen de leerlingen zich dan in februari inschrijven!

Groep 8 is een druk en spannend, maar zeker ook heel gezellig en leuk leerjaar!