Onze school

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de leerlingen als voor ouders/verzorgers. Om u zo goed mogelijk te informeren vindt u op onze site vindt actuele en praktische informatie (zoals schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels, opvang).  

 

CBS Melodie is een moderne basisschool. Vanuit een hedendaagse christelijke visie geven wij concreet invulling aan waarden als respect, verdraagzaamheid, behulpzaamheid en openheid. Wij staan open voor alle gezindten. CBS Melodie valt onder het bestuur van Lucas Onderwijs. 

Samen met leerlingen en ouders, streven wij naar het best denkbare onderwijs opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. Wij zijn samen verantwoordelijk voor de brede ontwikkeling van ieder kind in een veilige en uitdagende leeromgeving. Op CBS Melodie kunnen leerlingen op eigen niveau ontdekken, onderzoeken, samenwerken, reflecteren en zichzelf controleren.

In de school heeft Stichting Rijswijkse Kinderopvang DoReMi ook een peuterspeelschool en bieden zij de mogelijkheid tot buitensschoolse opvang. Leerlingen hebben bij ons op school de mogelijkheid om over te blijven.

CBS Melodie is een brede buurtschool waar ook naschoolse activiteiten plaatsvinden.  
De school staat in de meest kindvriendelijke wijk van Nederland:
www.omroepwest.nl/nieuws/3143569/Muziekbuurt-in-Rijswijk-is-kindvriendelijkste-buurt-van-Nederland
 
Heeft u interesse in onze school? Wij nodigen u graag uit voor een persoonlijke kennismaking en rondleiding.   

Voor meer informatie kunt u ook kijken op scholenopdekaart.nl
Met vriendelijke groeten,
Sandra van der Meulen
Directeur
cbs Melodie
070-3944246

19 december 2018
kerstviering
20 december 2018
Kerstdiner
21 december 2018
Extra vrije dag