Jaarverslag en Jaarplan

Na een enerverend schooljaar, waarin de onderwijsresultaten onder druk stonden, wat we hebben afgesloten met een positief inspectiebezoek, gaan we een jaar tegemoet waarin het rekenen centraal zal staan.