Jaarverslag en Jaarplan

Jaarlijks schrijven wij een schoolplan en werken om de gestelde doelen te behalen. In het jaarverslag beschrijven wij de evaluatie van het jaarplan.