Peuterspeelschool en BSO

In onze gebouw werken wij samen met Stichting Rijswijkse Kinderen (SRK), zij bieden activiteiten aan voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

Peuterspeelschool DoReMi (VVE)

Bij voor- en vroegschoolse educatie gaat het om leuke en leerzame activiteiten, die kinderen spelenderwijs voorbereiden op de basisschool.

Jonge kinderen leren al doende, spelenderwijs. VVE is een ontwikkelingsmethode met allerlei activiteiten die daar goed bij passen. Op de peuterspeelschool gaat altijd over herkenbare thema’s: ziek zijn bijvoorbeeld, een broertje of zusje krijgen, of jarig zijn. Bij elk thema horen activiteiten, prentenboeken, liedjes en spelletjes. Uw peuter leert spelenderwijs nieuwe woordjes, maar er zijn ook spelletjes waarbij ze oefenen met beginnend rekenen en sociale vaardigheden. Dat is een goede voorbereiding op de basisschool.

 

Wij kijken met regelmaat heel gericht naar de ontwikkeling van uw kind. Die observaties leggen we vast in een rapport en bespreken wij uitgebreid met u. 

VVE loopt door tot in de eerste twee groepen van de basisschool. Daarom werken wij samen met CBS Melodie. 

 

Buitenschoolse Opvang DoReMi (BSO)

Na school lekker met vriendjes spelen, volop uitdagende en ontspannende activiteiten? Dat kan bij onze BSO. Op schooldagen halen wij uw kind van school op. Als het van u mag, kunnen oudere kinderen zelfstandig naar de buitenschoolse opvang komen. 

Wij zorgen voor een afwisselend dagprogramma. 

Tijd voor actie: Na schooltijd maken we eerst tijd om gezellig aan tafel of op de bank wat te drinken en over de dingen van de dag te vertellen. Daarna is het tijd voor actie. In principe kiezen kinderen zelf wat zij gaan doen: meedoen met een aangeboden activiteit of vrij spelen. We gaan lekker veel naar buiten, al moet er soms eerst nog huiswerk worden gemaakt. Aan het eind van de dag haalt u uw kind weer op.

Uw kind wordt steeds zelfstandiger en dat stimuleren we graag, onder meer door inspraak te geven in bepaalde zaken. Regelmatig overleggen we met een groep kinderen over bijvoorbeeld (gedrags-)regels, uitstapjes, etenswaren, de aankleding van de groepsruimte en nieuw spelmateriaal. Ook serieuzere onderwerpen als pesten bespreken we. We geven kinderen de ruimte om zelf oplossingen te bedenken.

 

Voorschoolse opvang DoReMi (VSO)

De schooldag beginnen wij rustig met een lekker en gezond ontbijt bij de VSO. Daarna is er nog even tijd voor ontspanning: een spelletje, wat lezen of ravotten. Voordat de les begint, lopen we met de kinderen naar de klas, grotere kinderen mogen dat soms zelfstandig.

 

Speelstart DoReMi

Samen met uw kind spelen en andere ouders en kinderen ontmoeten? Dit kan bij de speelstart één ochtend per week onder de deskundige begeleiding van pedagogisch medewerkers. Speelstart is leuk én leerzaam en goed voor de ontwikkeling van uw kind. Naast de activiteiten samen met de kinderen is er voor ouders elke keer een interessant onderwerp over opvoeden en opgroeien. U leert van de pedagogisch medewerkers en ook van elkaar. Ook het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is regelmatig aanwezig. Speelstart biedt een extra steuntje in de rug bij de opvoeding. Speelstart is een goede voorbereiding op de peuterspeelschool.

 

Ontdekkend spelen

Bij ons draait alles om de kinderen. 'Ontdekkend spelen' is het motto om het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. We zorgen voor een veilige en uitdagende omgeving, waar kinderen graag komen. Met ieder kind bouwen we een vertrouwensrelatie op. Elk kind is voor ons een uitdaging; soms een raadsel, soms een open boek. Alle kinderen worden opgenomen in de groep en leren zichzelf daar beter kennen. Samen met de kinderen maken wij de groep tot een dynamische en gezellige plek, waar de kinderen zich thuis voelen, vrienden maken en leren 'meedoen'.

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: 

Diana de Graaf

VVE Coach

Locatiehoofd DoReMi

Telefoon:06-58022608