Schoolgids

De schoolgids schreven wij voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie en uitleg over onze werkwijze.
In de schoolgids staat beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes wij daarin maakten en wat wij belangrijk vinden. Wij geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop wij u informeren. De schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). 

 

We wensen u veel leesplezier.                                       
Namens het team van CBS Melodie