Leerplicht

De Leerplichtwet geldt vanaf 5 jaar. De meeste kinderen gaan al vanaf 4 jaar naar school. De leerplichtwet geldt dan nog niet maar wel de regels van de school gelden wat betreft aanwezigheid en het volgen van onderwijs.

 

In de Leerplichtwet wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten schoolverzuim:

  • Absoluut verzuim ontstaat doordat een kind helemaal niet staat ingeschreven bij een school;
  • Relatief verzuim is zonder geldige reden niet aanwezig zijn op school, oftewel 'spijbelen'. Spijbelgedrag kan variëren van een enkele keer niet naar de les gaan tot regelmatig gedurende hele dagdelen wegblijven of structureel te laat komen;
  • Luxe verzuim ontstaat wanneer een kind zonder toestemming van de school buiten de schoolvakanties op vakantie gaat.
  • Te laat komen is ook een vorm van verzuim.

 

In de bijlage vindt u meer informatie omtrent de leerplichtwet.