Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) op een school is te vergelijken met de ondernemingsraad uit het bedrijfsleven en bestaat uit twee geledingen, een ouder- en een personeelsgeleding. Elke geleding bestaat op onze school uit 2 personen.
De MR is een belangrijk overlegorgaan binnen CBS Melodie en vergadert gemiddeld zeven maal per schooljaar over school- en bestuursbeleidszaken. Voor het schooljaar 2019-2020 zijn wij nog op zoek naar een nieuwe oudergeleding, heeft u interesse? Neem dan vooral contact met ons op. 

 

De MR-samenstelling voor 2018-2019:

Oudergeleding:                               
Margeaux Rahaoui (Voorzitter)
Randy Rhemrev

 

Schoolgeleding:
Rosemary van der Sluis (gr. 4)

 

Onze MR volgde vorig schooljaar een cursus om nog beter de werkzaamheden uit te kunnen voeren. De vergaderingen in 2017-2018 waren constructief en succesvol.

Wij werken dit schooljaar met een vaste jaaragenda (zie bijlage), zodat alle te bespreken punten zeker aan bod komen. Daarnaast is er altijd ruimte voor inbreng van te bespreken

 

Jaarverslag MR 2017-2018

 

Leden van de MR kunnen hier inloggen.