Overblijf

Er is voor ouders die dat wensen een mogelijkheid hun kind(eren) te laten overblijven. Wij achten het vooral voor de kleine kinderen van belang in de middagpauze naar huis te gaan om even op verhaal te komen. We hebben er echter begrip voor als dat niet mogelijk is.
Samen met Stichting Rijswijkse Kinderopvang, onze partner in de Brede Buurtschool, bieden wij de mogelijkheid tot tussenschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Eén pedagogisch medewerker van SRK werkt voor CBS Melodie gedurende de tijd van de TSO. Samen met de ambulante medewerkers van Melodie wordt de TSO vormgegeven. De kosten voor schooljaar 2018-2019 zijn € 125,00 euro voor vier dagen per week. Voor ieder volgend kind in een gezin geldt een korting van 5 euro. De korting stopt na het derde kind in één gezin.