Groep 1-2c

In onze kleutergroep werken wij, juf Lysette en juf Naomi, via thema’s aan de ontwikkeling van de leerlingen. Dit betekent dat wij naar aanleiding van een thema dat heel dicht bij de werkelijkheid van de kinderen ligt, de kinderen voorbereiden op groep 3.