10 april 2020
Goede vrijdag; alle leerlingen vrij
12 april 2020
Eerste paasdag, leerlingen vrij
13 april 2020
Tweede paasdag, leerlingen vrij
17 april 2020
Koningsspelen
25 april t/m 10 mei 2020
Meivakantie
27 april 2020
Koningsdag, leerlingen vrij
10 mei 2020
Moederdag
18 mei 2020
Schoolfotograaf
21 mei 2020
Hemelvaartsdag; leerlingen vrij
22 mei 2020
Extra vrije dag; leerlingen vrij
23 t/m 24 mei 2020
Suikerfeest
31 mei 2020
Eerste pinksterdag, leerlingen vrij
1 juni 2020
Tweede pinksterdag, leerlingen vrij
4 juni 2020
Schoolreis (groepen 1 t/m 7)
5 juni 2020
Studiedag team, leerlingen vrij