Nieuws

22 april 2020

Opening school met ingang van 11 mei 2020

Beste ouder/verzorger,

 

Gisteravond heeft de minister president aangekondigd dat de basisscholen voor 50% weer open gaan. Een volgende aankondiging over de versoepeling van de maatregelen volgt op 20 mei. De inhoud van deze brief is geldig tot nadere berichtgeving vanuit de overheid.

 

De gezondheid van iedereen blijft bovenaan staan.
Nog steeds geldt:

Blijf thuis bij griepverschijnselen; heb je een neusverkoudheid, last van hoesten of koorts, blijf thuis. Mijd in dit geval ook sociale contacten. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM.
De richtlijnen gaan onder andere over extra schoonmaak en handen wassen.
Met het schoonmaakbedrijf zijn afspraken gemaakt over extra schoonmaak. De uitvoering zal nauwgezet worden gecontroleerd.
Over het handen wassen zijn schoolafspraken gemaakt en extra materialen ingekocht. De leerkrachten zullen hier nauwgezet mee omgaan.

Binnen de richtlijnen van de RIVM gaan de lessen op 11 mei starten.


Hoe doen wij dat?
De school wordt verdeeld in een A-groep leerlingen en een B-groep leerlingen, zij gaan van

8.30 – 15.00 uur naar school en op de woensdag 8.30 – 12.00/12.15 uur. Alle kinderen uit 1 gezin komen of in de A of in de B groep. Wij hopen u voor de meivakantie de indeling te kunnen mailen.

Bij deze verdeling zorgen wij er ook voor dat in elke groep de helft van het aantal leerlingen aanwezig is.
De leerlingen in de A-groep gaan maandag en donderdag naar school en op woensdag 13 mei en woensdag 27 mei. De B-groep heeft les op dinsdag en vrijdag. Zij komen ook op woensdag 20 mei.

Voor de dagen dat de kinderen niet op school zijn krijgen zij werk mee van de leerkracht.

 

Wat gaan we doen in de lessen

De kinderen hebben elkaar lange tijd niet gezien, soms wel gesproken. In hun leven is er veel veranderd. In uw gezin, directe omgeving zijn er misschien mensen besmet geraakt met corona, zijn er sterfgevallen geweest of hebben er andere ingrijpende gebeurtenissen plaats gevonden.
De leerkrachten horen graag van u als er zulke gebeurtenissen zijn geweest zodat zij uw kind optimaal hierin kunnen begeleiden. Onze eerste zorg op school zal uitgaan naar het welbevinden van de leerlingen en daarna weer aan rekenen, taal, lezen, spellen, enz. Elke dag zal gestart worden met een gesprek over hoe het met iedereen is, welke belangrijke zaken er zijn waarover de leerling wil spreken en daarna het “ schoolwerk”.

Halen en brengen van kinderen
In het kader van “afstand houden”  hebben wij het besluit genomen dat er geen ouders op het plein komen. Uw kind wordt maximaal door 1 ouder gebracht en opgehaald.

 

 

Halen en brengen van de kleuters
De kleuters verzamelen ’s morgens op het plein. Groep 1-2a verzamelt bij de duikelrekken (Schalmeistraat), groep 1-2c bij de zandbak (Admiraal Helfrichsingel) en groep 1-2b bij het hek aan de Spinetstraat. Aan het eind van de dag gaan de leerlingen vanaf die plek met u mee naar huis.

 

Halen en brengen van leerlingen geroep 3 tot en met 8..
De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 lopen, vanaf het hek, zelfstandig naar hun groep. Wilt u hen aan het einde van de schooldag buiten het hek opwachten en 1,5 meter afstand bewaren?

Overblijven
Kinderen kunnen gewoon overblijven. Als kinderen thuis gaan eten dan kan dat ook. Wilt u hierover wel de leerkracht informeren?
De pauze tijden zijn gewijzigd. De leerlingen van de groepen 1-2 spelen van 11.30 uur tot 12.00 uur buiten en eten daarna in de klas. De leerlingen van de groepen 3, 4 en 5 zijn van 12.00 tot 12.30 buiten. Zij eten na het buiten spelen. De leerlingen van 6, 7 en 8 zijn van 12.30 tot 13.00 uur buiten. Daarvoor wordt gegeten.

Gymlessen
Wij proberen ervoor te gaan zorgen dat alle leerlingen 1 keer per week een gymles zullen krijgen.
Met meester Alwin en meester Kevin zijn wij hierover in gesprek.

 

Schoolwerk en chromebooks inleveren.
Aanstaande vrijdag 24 april was er voor de leerlingen een inlevermoment voor het huiswerk. Dat vervalt. Sommige leerlingen hebben van school een chromebook in gebruik.
Voor zowel het huiswerk als het chromebook geldt dat de leerlingen dat de eerste schooldag, 11 of 12 mei, mee naar school nemen.

 

Schoolreis en Zomerfeest
Helaas hebben wij, door de coronaregel, het besluit moeten nemen dat zowel de schoolreis als het zomerfeest niet door gaan.
De schoolreis zullen wij verschuiven naar een moment na de zomervakantie. De betalingen die zijn gedaan blijven in de reservering staan.

 

Wat doen wij bij afwezigheid van een leerkracht.
We hopen dat alle leerkrachten er kunnen zijn. Wanneer dit niet het geval is zullen wij in eerste instantie kijken of er een mogelijkheid is tot afstandsonderwijs.
Mocht dit ook niet lukken dan is er voor deze kinderen geen school.

 

Heeft u vragen over de informatie in deze brief? Neem dan contact op met
Han Nielen per email hnielen@cbsmelodie.nl of Kajel Singh per email  ksingh@cbsmelodie.nl. Beiden zijn telefonisch bereikbaar op: 070-3944246

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Han Nielen
interim-directeur