Nieuws

01 april 2020

Ouderbrief verlenging sluiting scholen tot en met de meivakantie

Beste ouder/verzorger,

 

Dinsdagavond heeft het kabinet aangekondigd dat de genomen maatregelen in de strijd tegen het coronavirus worden verlengd tot en met 28 april. Voor het onderwijs betekent dit concreet dat scholen gesloten blijven tot en met de meivakantie (tot en met 8 mei). De week voorafgaand aan 28 april maakt het kabinet bekend of en hoe de maatregelen verlengd worden.

 

De minister-president benadrukte dat we het coronavirus alleen samen onder controle krijgen. Hij riep op de maatregelen na te leven en zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook in de meivakantie.


Onderwijs op afstand

Ondanks deze uitzonderlijke situatie en de grote onzekerheid die deze met zich meebrengt, zijn wij onder de indruk van de inzet van u en onze medewerkers om in zo’n kort tijdsbestek vorm te geven aan onderwijs op afstand. Wij blijven ons komende periode ten volle inzetten om hier op een goede manier invulling aan te geven. We herhalen hierbij het beroep dat we doen op u als ouder/verzorger om – samen met ons – de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden en daar waar mogelijk uw kind te ondersteunen bij het afstandsonderwijs.

 

Ook in deze periode willen wij de kinderen onderwijs geven. We gaan dat doen op een andere manier dan in de afgelopen periode.

 

De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 krijgen, elke ochtend, instructie van hun eigen leerkracht.
Dat gebeurt online via “Teams”. Elk kind krijgt hiervoor een gebruikersnaam en een wachtwoord.
De gebruikersnaam en het wachtwoord krijgt u van de leerkracht; per mail maar ook op papier. Tevens zorgen wij voor een handleiding hoe u het account van uw zoon/dochter kunt activeren.

Lukt het niet dat kunt u hulp vragen aan de leerkracht of aan Kajel Singh.


Omdat de leerlingen gelijktijdig les zullen krijgen heeft elk kind een eigen computer nodig.
Daarom kunnen de leerlingen een chromebook van school te leen krijgen.
Wilt u doorgeven aan de leerkracht van uw zoon/dochter of u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken?
Wij vragen u wel een verklaring te tekenen dat u een chromebook in bezit heeft en er op toeziet dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan.

“Teams” biedt ook de mogelijkheid om direct contact te hebben met de leerkracht. De leerkrachten zijn op hun werkdagen bereikbaar tussen 8.00 uur en 16.30 uur. Buiten deze tijden zijn zij niet bereikbaar.

 

Aanstaande donderdag ontvangen de ouders van de kleuters bericht over de wijze waarop de kleuters op afstand onderwijs zullen krijgen. Wij zijn nog bezig dat met elkaar te organiseren en af te stemmen.

 

Aanstaande vrijdag, 3 april, liggen er weer materialen klaar in de klassen.

 

Groep 1-2a, 5 en 8

9.00 uur tot 10.00 uur

Groep 1-2b, 4 en 7

10.00 uur tot 11.00 uur

Groep 1-2c, 3 en 6

11.00 uur tot 12.00 uur.

 

Ouders die meerdere kinderen op school hebben kunnen in één keer het werk ophalen in de klassen.
De ouders voor de leerlingen in de groepen 3 tot en met 8 gebruiken de zijdeuren en voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 komen via de hoofdingang naar binnen.

Wij verzoeken u om rekening met elkaar te houden en de 1,5 meter in acht te nemen.

 

Opvang

We blijven onze maatschappelijke taak vervullen om noodopvang te bieden aan kinderen met ouders in een cruciaal beroep. Heeft u een beroep in de vitale sector, meldt dit bij Han Nielen per email hnielen@cbsmelodie.nl of Kajel Singh per email ksingh@cbsmelodie.nl. Beiden zijn telefonisch bereikbaar op: 070-3944246 of 06-29194497

 

Actuele informatie op schoolwebsite.

Via de website van de school, www.cbsmelodie.nl, houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Houd deze daarom in de gaten.

Heeft u vragen over de informatie in deze brief? Neem dan contact op met Han Nielen per mail hnielen@cbsmelodie.nl of Kajel Singh per mail ksingh@cbsmelodie.nl. We zijn ook bereikbaar op het telefoonnummer: 06-29194497 of 070-3944246.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Han Nielen
interim-directeur