Nieuws

16 maart 2020

Vervolg informatie Coronavirus

Beste ouder/verzorger,

 

Vanmorgen hebben wij, als team, met elkaar afspraken gemaakt om “afstandsonderwijs” mogelijk te maken.


Wat kunt u van ons verwachten?

 

Voor alle leerlingen:

Er zijn een groot aantal websites waar kinderen veel van kunnen leren. Wij verzamelen deze websites en zullen u een overzicht mailen van deze sites.

Daarbij worden de ouders van de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 dagelijks door de leerkracht geïnformeerd over het werk dat de leerlingen kunnen doen. Wij willen ervoor zorgen dat, zoveel als mogelijk, het lesprogramma gevolgd wordt.
De leerlingen krijgen dagelijks werk opgegeven. Het is nodig de leerling aan te melden op bepaalde sites of wachtwoorden aan te vragen. De leerkrachten zullen u hierover, via de mail, informeren.

De leerlingen doen dit werk thuis via de computer, soms via de smartphone/tablet.
Als u niet de beschikking heeft over een computer dan verzoek ik u hierover contact op te nemen met de leerkracht van uw zoon/dochter en samen te kijken naar een mogelijke oplossing.

Voor de kleuters:
De kleuters krijgen een werkboekje mee en uitleg van de leerkracht wat u kunt doen de komende periode met uw kind.

 

Voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8:

Voor de leerlingen van de groepen drie tot en met acht komt er, naast digitaal werk, ook werk beschikbaar op papier. Dit werk moet op school worden afgehaald, dit is mogelijk op dinsdag 17 of woensdag 18 maart 2020. De ouders die meerdere kinderen hebben kunnen in één keer het werk ophalen in de klassen. De groepen 3 t/m 8 gebruiken de zijdeuren en de groepen 1 en 2 komen via de hoofdingang binnen.

 

Groep:

Tijd:

Groep 8, 5 en 1/2A

9.00 – 10.00

Groep 7, 4 en 1/2B

10.00 – 11.00

Groep 6, 3 en 1/2C

11.00 – 12.00

 

Kinderen of ouders die griepverschijnselen hebben kunnen de materialen niet komen halen. Misschien is er iemand in uw omgeving die dat wel kan doen. Zo niet dan horen wij dat graag.  

 

Actuele informatie

Via de website van de school, www.cbsmelodie.nl, houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Houd deze daarom in de gaten.

Heeft u vragen over de informatie in deze brief? Neem dan contact op met Han Nielen per email hnielen@cbsmelodie.nl of Kajel Singh per email  ksingh@cbsmelodie.nl.

Vanaf heden zijn wij ook mobiel bereikbaar op: 06-29194497

 

Tot slot

We weten niet hoe de situatie er morgen, volgende week of volgende maand uitziet. Wellicht zullen we de komende tijd opnieuw besluiten moeten nemen. Met het beste voor onze leerlingen voor ogen zullen we voortdurend anticiperen op de actualiteit.

 

We doen een beroep op u als ouder/verzorger om – samen met ons – de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden en daar waar mogelijk uw kind te ondersteunen bij het afstandsonderwijs.

 

Met vriendelijke groet,

 

Han Nielen
interim-directeur