Jaarverslag en Jaarplan

Jaarlijks schrijven wij een schoolplan en werken wij aan gestelde doelen.
In het jaarverslag beschrijven wij de evaluatie van het jaarplan. 

Meer informatie hierover vindt u op www.scholenopdekaart.nl