Procesgang overstap po-vo

In het bijgaande document leest u hoe het proces van overstap van het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) verloopt en hoe het basisschooladvies (bsa) tot stand komt.