Schoolafspraken

Het is belangrijk dat iedereen zich binnen en buiten school prettig en veilig voelt. Daarvoor maakten wij afspraken rondom omgangsvormen. Deze gelden voor iedereen: leerlingen, ouders, teamleden en bezoekers.

In het document hieronder leest u al onze schoolafspraken