Schoolgids

De schoolgids schreven wij voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie en uitleg over onze werkwijze.
In de schoolgids leest u hoe wij het onderwijs organiseren, welke keuzes wij daarin maakten en wat wij belangrijk vinden. Wij geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en manieren waarop wij u informeren. De schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). 

 

We wensen u veel leesplezier.                                       
Namens het team van CBS Melodie