Schoolplan

In het schoolplan leest u de ambities van de school ten aanzien van onderwijs-, personeels-, en kwaliteitsbeleid. De schoolontwikkeling is opgenomen in een meerjarenplanning en jaaractiviteiten.

Wij schreven het afgelopen jaar een nieuw schoolplan voor de periode 2019-2023. 

Meer informatie vindt u hierover op www.scholenopdekaart.nl