Leerplicht

De Leerplichtwet geldt vanaf 5 jaar. De meeste kinderen gaan al vanaf 4 jaar naar school. De leerplichtwet geldt dan nog niet maar wel de regels van de school gelden wat betreft aanwezigheid en het volgen van onderwijs.

 

In de Leerplichtwet wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten schoolverzuim:

  • Absoluut verzuim ontstaat doordat een kind helemaal niet staat ingeschreven bij een school;
  • Relatief verzuim is zonder geldige reden niet aanwezig zijn op school, oftewel 'spijbelen'. Spijbelgedrag kan variëren van een enkele keer niet naar de les gaan tot regelmatig gedurende hele dagdelen wegblijven of structureel te laat komen;
  • Luxe verzuim ontstaat wanneer een kind zonder toestemming van de school buiten de schoolvakanties op vakantie gaat.
  • Te laat komen is ook een vorm van verzuim.

Op Melodie geldt de 3-6-9-12 regeling met betrekking tot te laat komen.De eerste schoolbel gaat om 8.20 uur. De lessen starten bij de tweede bel om 8.30 uur. Bij te laten komen hanteren we het 3-6-9-12 stappenplan.

 

3: Bij drie keer te laat/niet op school gekomen:
School neemt contact op met ouders door te bellen of een brief te sturen.

 

6: De leerling is 6 keer te laat/niet op school gekomen.
School nodigt ouder(s)/verzorger(s) en leerling uit voor een gesprek op school.

 

9: De leerling is 9 keer te laat/niet op school gekomen.
Na 9 keer te laat komen/niet aanwezig op school zal de leerling gemeld worden bij leerplicht.

 

12: De leerling is 12 keer te laat/niet op school gekomen, ook na de voorgaande stappen. In een aantal gevallen wordt er, vanuit leerplicht  doorverwezen naar de hulpverlening. In andere gevallen wordt er een proces verbaal opgemaakt en volgt er een geldboete.

 

In de bijlage vindt u meer informatie omtrent de leerplichtwet.