Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) op een school is te vergelijken met de ondernemingsraad uit het bedrijfsleven en bestaat uit twee geledingen, een ouder- en een personeelsgeleding.
Elke geleding bestaat op onze school uit 2 personen.
De MR is een belangrijk overlegorgaan binnen CBS Melodie.De MR vergadert gemiddeld zeven maal per schooljaar over school- en bestuursbeleidszaken.

 

De MR-samenstelling voor 2021-2022:

 

Oudergeleding:                               

Reshmie Ramnath (ouder van Dishairo, gr. 7)

Leslie Nootenboom (ouder van Thymonn en Phil)

 

Schoolgeleding:

Michelle de Deugd (gr. 1-2a)

Tabitha Plomp-Willems 

 

Onze MR volgde een cursus om nog beter de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Wij werken met een vaste jaaragenda (zie bijlage), zodat alle te bespreken punten zeker aan bod komen. Daarnaast is er altijd ruimte voor inbreng van te bespreken onderwerpen. 

  

Leden van de MR kunnen hier inloggen.