Ouderraad (OR)

Wij stimuleren ouders tot meedenken en meedoen in onze school, ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.
Meedoen kan onder andere via de ouderraad.
De ouderraad biedt praktische ondersteuning bij activiteiten in en voor de school. 
De MR heeft de taak om mee te denken over beleid op school, hierover leest u elders op de website meer.  

 

 

Petra Barreveld Moeder van Roxy, gr 8
Karima Achmed Moeder van Amin, gr 8 en Amira, gr 7

 

Ook vanuit het team is er ondersteuning voor de ouderraad.

 

De ouderraad houdt zich onder andere bezig met het (mede-)organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende sportactiviteiten, avond 4-daagse, sponsorloop, creatieve activiteiten, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering en het schoolreisje. 

 

Heeft u ideeën of vragen over activiteiten, dan is de OR te bereiken per e-mail: or@cbsmelodie.nl

 

De OR streeft er naar om driemaal per jaar een ochtend met een opvoedkundig thema te organiseren. Ideeën voor onderwerpen hiervoor zijn van harte welkom.