Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft grote invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de SEO (sociaal-emotionele ontwikkeling) van de leerlingen. 
Wij gebruiken hiervoor de methoden "Trefwoord" en "Kwink". Wij doen dit omdat we onze leerlingen goed burgerschap en religie willen bijbrengen. Leerlingen moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen.

De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt besproken. In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken.

 

Omdat o.a. pesten en huiselijk geweld het sociaal-emotionele welbevinden van leerlingen ondermijnt, hanteren wij een anti-pestprotocol, doorlopen wij de stappen van de meldcode en hebben wij een anti-pestcoördinator aangesteld. Het anti-pestprotocol maakt onderdeel uit van ons veiligheidsbeleid, zie bijlage.