Veiligheid

Scholen voor primair onderwijs zijn verplicht een plan op te stellen voor veiligheid, gezondheid en milieu. Dit plan wordt ook het Schoolveiligheidsplan genoemd. In het plan staan de fysieke en de sociale veiligheid beschreven. 
Door het werken volgens de richtlijnen van dit plan voldoen wij aan de wettelijke verplichtingen voor sociale veiligheid en de Arbeidsomstandighedenwet. Op onze school is een arbo-/veiligheidscoördinator benoemd die verantwoordelijk is voor coördinatie, uitvoering en bewaking van het veiligheidsbeleid.