Ziekmelding

U kunt tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch doorgeven (op nummer 070-3944246) dat uw kind ziek is of een e-mail sturen naar de groepsleerkracht. Als wij om 8.30 uur nog geen bericht hebben en uw kind niet op school is maken wij ons zorgen, er kan immers iets gebeurd zijn onderweg. Wij nemen op dat moment de moeite om u te bellen en te vragen wat de reden is dat uw kind absent is. Wij verwachten van u dus dat u de moeite neemt om ons voor 8.30 uur te informeren.