Welkom bij CBS Melodie

CBS Melodie is een moderne basisschool. Samen met leerlingen en ouders, streven wij naar het best denkbare onderwijs opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. Wij zijn samen verantwoordelijk voor de brede ontwikkeling van ieder kind in een veilige en uitdagende leeromgeving. 
Op CBS Melodie kunnen leerlingen ontdekken, onderzoeken, samenwerken, reflecteren en zichzelf controleren. Daarbij maken wij gebruik van moderne digitale leermiddelen. De kwaliteit van onderwijs is ons uitgangspunt. Wij beschrijven dit uitgebreid in ons schoolplan (2019-2023).

 

Vanuit een hedendaagse christelijke visie geven wij concreet invulling aan waarden als respect, verdraagzaamheid, behulpzaamheid en openheid. Wij staan open voor alle gezindten. 

CBS Melodie valt onder het bestuur van Lucas Onderwijs.  


CBS Melodie is een brede buurtschool waar ook naschoolse activiteiten plaatsvinden. In de bredeschool heeft Up (onderdeel van Stichting Rijswijkse Kinderopvang) een peuterspeelschool en buitenschoolse opvang.


De school staat in de meest kindvriendelijke wijk van Nederland:
www.omroepwest.nl/nieuws/3143569/Muziekbuurt-in-Rijswijk-is-kindvriendelijkste-buurt-van-Nederland

 

Heeft u interesse in onze school?

Wij nodigen u graag uit voor een persoonlijke kennismaking en rondleiding.   

Voor meer informatie kunt u ook kijken op scholenopdekaart.nl

Nieuws