Schoolplan

In het schoolplan leest u de ambities van de school ten aanzien van onderwijs-, personeels-, en kwaliteitsbeleid. De schoolontwikkeling is opgenomen in een meerjarenplanning en jaaractiviteiten.

In schooljaar 2018-2019 wordt het schoolplan voor de periode 2019-2023 geschreven.