Ouderraad (OR)

CBS Melodie heeft een zeer betrokken en actieve ouderraad die zowel praktische ondersteuning biedt als beleidsmatig meedenkt. Wij stimuleren ouders tot meedoen en meedenken in de school.

 

De ouderraad is dit schooljaar uitgebreid met drie personen. Momenteel bestaat de ouderraad uit 8 leden, waarvan 7 ouders en 1 lid vanuit het team.  

 

Anja Boonk Moeder van Kimberly, gr 6
Petra Barreveld Moeder van Roxy, gr 5
Karima Achmed Moeder van Amin, gr 5 en Amira, gr 4
  Moeder Thomas, gr 1-2C
  Moeder van Jason
  Moeder van Djalano, gr 1-2A en Rayan, gr 6
  Moeder van Angelo, gr 5

 

Vanuit het team ondersteunt Ingrid Louman de ouderraad.

 

De ouderraad houdt zich onder andere bezig met het (mede-)organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende sportactiviteiten, avond 4-daagse, sponsorloop, creatieve activiteiten, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering en het schoolreisje. De OR heeft tevens een klankbordfunctie voor de leden van de MR en voor de ouders van de school. Zij mogen ook adviezen geven aan de MR.

 

De OR heeft wekelijks een koffieochtend tussen 8.30 en 9.30 uur. 

Heeft u ideeën of vragen over activiteiten, dan kunt u dit tijdens de koffieochtend met ons bespreken. De OR is ook te bereiken per e-mail: or@cbsmelodie.nl

 

Driemaal per jaar organiseert de OR een ochtend met een opvoedkundig thema. Ideeën voor onderwerpen hiervoor zijn van harte welkom. 

 

Ook dit schooljaar is de ouderraad op zoek naar enthousiaste ouders/verzorgers die willen helpen bij het ondersteunen van verschillende activiteiten voor de leerlingen.

 

 

Invoer:

Achternaam *
Voornaam
Emailadres (wordt niet gebruikt voor ongevraagde mailings) *
Waarmee wil je helpen?
* Verplichte velden